PROJEKTY UE

CERTIGON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Stworzenie działu B+R przedsiębiorstwa Certigon Sp. z o.o. oraz opracowanie zaawansowanego systemu sterowania i planowania produkcją w czasie rzeczywistym, wykorzystującego innowacyjne metody komunikacji w wyniku zrealizowania prac B+R.”

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego systemu dedykowanego zarządzaniu produkcją zleceniową, krótkoseryjną oraz jednostkową o nazwie CTG – P.

Nadrzędnym zadaniem systemu będzie automatyczne generowanie i optymalizowanie w czasie rzeczywistym planu produkcyjnego na podstawie aktualnych danych zbieranych bezpośrednio z hali (bez względu na poziom zaawansowania parku maszynowego).


Bezpośrednim rezultatem projektu będzie przetestowany prototyp systemu o nowatorskich i niespotykanych do tej pory rozwiązaniach dedykowanych produkcji zleceniowej, krótkoseryjnej oraz jednostkowej.

Wartość projektu: 5 914 508,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 220 368,00 zł