CTG.S

CTG.S

CTG-S to autorski system sprzedażowy dedykowany firmom produkcyjnym.

Rozwiązanie to zostało stworzone w odpowiedzi na konkretne potrzeby naszych klientów.
CTG-S stanowi unikalne połączenie trzech modułów:

• Konfigurator Produktów
• CRM
• Moduł B2B

Zastosowanie systemu CTG-S to nie tylko prosta implikacja nowego programu informatycznego, ale przede wszystkim wdrożenie nowych metod realizacji procesów biznesowych, które w efekcie prowadzą do znaczącego wzrostu efektywności realizowanych zadań wewnątrz Twojej firmy i w relacji z Twoimi partnerami biznesowymi.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu CTG-S:


 • radykalne skrócenie czasu ofertowania,
 • sprawne ofertowanie na podstawie parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym oraz danych z technologii systemu produkcyjnego,
 • przeniesienie komunikacji pomiędzy pracownikami Twojej firmy a Twoimi partnerami biznesowymi na drogę elektroniczną (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów),
 • możliwość obsługi większej liczby partnerów biznesowych,
 • eliminacja pojawiających się błędów (błędy wynikające z natury ludzkiej),
 • umożliwość zarządzania kontrahentami (partnerami).

Funkcjonalność modułu CRM:


 • możliwość wprowadzania pełnych danych o kontrahentach zarówno aktywnych jak i potencjalnych,
 • rejestracja etapów zaawansowania prac oraz wymuszanie przypomnieniami konieczność wykonania określonych procedur (np. negocjacji, złożenia nowej wersji oferty inne), przypomnienia generowane na podstawie założonego WorkFlow, a ich realizacja dokonuje się drogą elektroniczną (zadania, sms, mail),
 • możliwość sprawnego ofertowania na podstawie parametrów zawartych w zapytaniu ofertowym oraz danych z technologii systemu produkcyjnego (przygotowywane oferty mają określone statusy poziomów realizacji i są wysyłane do kontrahentów drogą elektroniczną),
 • możliwość obsługi większej liczby partnerów biznesowych,
 • mechanizm zaawansowanego przetwarzania danych.
Certigon CTG.S