System CTG

Tworzymy zaawansowany system IT
do optymalizacji planowania w produkcji i harmonogramowania.

OPTYMALIZACJA PLANOWANIA W PRODUKCJI

Znane z produkcji masowej harmonogramowanie wspomagane przez IT wreszcie dostępne dla firm, które produkują zmienne lub personalizowane produkty.

# PRZEMYSŁ 4.0

Dzięki rozwiązaniom hardware i software przeniesiesz fabrykę na nowy poziom nowoczesności.

# PRECYZJA

Procesory o wiele precyzyjniej niż człowiek wybiorą najlepszy scenariusz dla produkcji i zmniejszą koszty.

# ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki symulacjom będziesz mógł natychmiast odpowiedzieć klientom termin i koszt produkcji.

# SPOKÓJ

Dzięki optymalizacji na żywo zmiany priorytetów, awarie czy absencje nie będą miały tak wielkiego wpływu na realizację planu.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Do 40%

lepsze wykorzystanie czasu ludzi i maszyn, dzięki optymalnym harmonogramom

Do 5%

wzrostu wyniku finansowego, dzięki przeniesieniu procesów związanych z harmonogramowaniem na System CTG

Błyskawiczny zwrot z inwestycji

i przeniesienie produkcji na poziom Przemysłu 4.0

WZROST PRZYCHODÓW

Lepsza obsługa

i błyskawiczna obsługa zamówień, kalkulacja kosztów i terminów.

Większe moce produkcyjne

i lepsze planowanie uwalnia potencjał dla kolejnych zamówień.

Nowe produkty i rynki

Mniej energii na planowanie, oznacza więcej energii na projektowanie i wdrażanie nowych wzorów do produkcji np. z odpadów.

SYSTEM CTG

Naszą wizją było umożliwić wydajność zbliżoną do produkcji seryjnej firmom, które personalizują swoją produkcję lub wytwarzają krótkie serie.

Wieloletnie doświadczenia w inżynierii rozwiązań IT i inżynierii zarządzania produkcją oraz współpraca z najlepszymi naukowcami algorytmów szeregowa- nia zadań pozwoliły nam stworzyć system, dzięki któremu ta wizja stała się możliwa. Opracowane przez naszych inżynierów sensory oraz mocny zespół doradców i analityków biznesowych potrafi przenieść halę produkcyjną na nowy poziom - poziom Przemysłu 4.0.

ANALIZA

W ramach usługi przeprowadzamy analizę przedwdrożeniową, która ma pokazać jakie wyzwania technologi- czne stoją przed firmą oraz jakie kroki należy podjąć aby je naprawić i przejść do procesu wdrażania Systemu CTG. Sprawdzimy jak zorganizowana jest produkcja i jej poszczególne procesy oraz gospodarka magazynowa. Usprawnimy je i dopasujemy do niej rozwiązania.

WDROŻENIE

Po analizie i przygotowaiu pracowników przeprowadzimy wdrożenie Systemu CTG. Zdefiniujemy technologię, grupy produktów, przeprowadzimy testy kalkulacyjne, wdrożymy system zleceń oraz planowanie. Przeszkolimy pracowników z nastawieniem na praktykę i z użyciem przygotowanych scenariuszy zdarzeń. W krótkim czasie System CTG zacznie przynosić korzyści.

PRZYKŁADOWE WDROŻENIE

w firmie z branży stolarki okiennej

FIRMA

producent okien

produkcja pod zamówienie zatrudnienie: ok. 80 osób

obroty na poziomie 50 mln / rocznie 12 różnych operacji produkcyjnych 30 gniazd produkcyjnych

wdrożony ERP

PROBLEMY

długi czas kalkulacji zlecenia

nieewidencjonowane procesy utrudniają zarządzanie

zmiany priorytetów utrudniają planowanie

słaba komunikacja między działami

ROZWIĄZANIA

parametryzacja procesów produkcyjnych

parametryzacja wzorów technologicznych

wdrożenie Systemu CTG wdrożenie sensorów na hali

EFEKT

wydajność produkcji jednostkowej zbliżona do produkcji seryjnej

wzrost zysku z wykorzystaniem tych samych pracowników i zasobów

zwrot z inwestycji po 1 roku od wdrożenia

Umów się na bezpłatną analizę sytuacji w Twojej firmie.

UMÓW SIĘ